Υλικοτεχνική υποδομή

Ο προσανατολισμός μας σαν κέντρο είναι να ενημερωνόμαστε για όλες τις εξελίξεις στον χώρο μας και να εξοπλιζόμαστε με ότι πιο σύγχρονο υπάρχει σε αξιολογητικά μέσα και θεραπευτικά εργαλεία σε όλες τις θεραπευτικές ειδικότητες. Διαθέτουμε και εργαλεία τα οποία δεν είναι ακόμη διαθέσιμα σε ελληνική έκδοση ( π.χ. Miller Test για την εργοθεραπεία και WIPPSI για τους σχολικούς ψυχολόγους) και τα οποία έχουμε μεταφράσει και προσαρμόσει ιδία δαπάνη. Παρόμοια, διαθέτουμε εξειδικευμένα εργαλεία όπως π.χ. ο εξοπλισμός της αισθητηριακής ολοκλήρωσης.

 

Διαθέτουμε πλήρη εξοπλισμό Η/Υ και μία πολλή ενημερωμένη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη. Παράλληλα, επενδύουμε διαρκώς σε παιχνίδια και βιβλία για να μπορούμε να αγκαλιάσουμε τα παιδιά μέσα από δραστηριότητες που τα κινητοποιούν. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό για εμάς να μπορούμε να δίνουμε ευχάριστα και στοχευμένα υλικά για το σπίτι αλλά και να προτείνουμε στις οικογένειες παιχνίδια και βιβλία σύγχρονα και προσβάσιμα στο εμπόριο.