Στελέχωση
Vagena
Λογοθεραπεύτρια

Στο κέντρο μας απασχολούμε λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, σχολικούς ψυχολόγους, ειδική παιδαγωγό, ψυχοθεραπευτές και παιδοψυχίατρο.

Το Λόγος και Επικοινωνία οφείλει την καλή του φήμη στην προσεχτική επιλογή στελεχών και την συνεχή εποπτεία τους. Προτιμούμε συνεργάτες με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και εξειδικεύσεις μέσω σεμιναρίων – εργασιακής εμπειρίας.

Tο κάθε τμήμα έχει τον δικό του επόπτη και κανονίζονται επιμέρους συναντήσεις των θεραπευτών της κάθε ειδικότητας με τον υπεύθυνο επόπτη της ίδιας ειδικότητας. Ο συνεργάτης μας παιδοψυχίατρος συνεπικουρεί μαζί με την επιστημονική υπεύθυνη κα Βαγενά στον συντονισμό των μηνιαίων συναντήσεων της διεπιστημονικής ομάδας όπου παρευρίσκονται οι θεραπευτές όλων των ειδικοτήτων και συζητούνται περιστατικά του κέντρου. Τέλος, η κα Βαγενά  έχει τακτές ατομικές συναντήσεις ενημέρωσης – εποπτείας με κάθε θεραπευτή ξεχωριστά.

Όταν θα απευθυνθείτε σε εμάς για το παιδί σας ή για εσάς τους ίδιους, θα προτείνουμε τον θεραπευτή που νομίζουμε πως ταιριάζει στην οικογένειά σας λόγω των σχετικής επιμόρφωσής του και της προσωπικότητάς του.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά, παρακαλώ απευθυνθείτε στην κα Κυριαζή, υπεύθυνη της γραμματείας μας στο τηλ: 210 5725295, 14:00 έως 21:00 καθημερινά.