Πρώιμη Παρέμβαση

Το ολιστικό αυτό πρόγραμμα βοηθά παιδιά προσχολικής ηλικίας με σημαντικές δυσκολίες στην ανάπτυξη της επικοινωνίας, του λόγου και σε άλλα εξελικτικά ορόσημα να εξελιχθούν ταχύτερα και να ενσωματωθούν ομαλά σε ένα σχολικό πλαίσιο ενώ παράλληλα προσφέρει πολυποίκιλη υποστήριξη στους οικείους τους.

 

Η πρώιμη παρέμβαση δομείται γύρω από τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε παιδιού και οικογένειας. Δίνεται βάρος στο είδος και τον συνδυασμό των θεραπειών που το κάθε παιδί έχει ανάγκη στον συγκεκριμένο χρόνο. Η παρέμβαση μπορεί να αποτελείται από πρωινό πρόγραμμα, κατ' οίκον συνεδρίες και απογευματινές συναντήσεις στο κέντρο ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού.

 

Μέτρο μας η εξέλιξή σας!