Πιστοποιήσεις

Το κέντρο έχει πιστοποιηθεί στο παρελθόν κατά ISO 9001:2000 και έχει βραβευθεί από το Χαμόγελο του Παιδιού για τη φιλανθρωπική του δράση.