Όροι Χρήσης

Οι παρακάτω όροι χρήσης απευθύνονται σε όποιον θελήσει να επισκεφτεί τις σελίδες της διαδικτυακής πύλης logosepikinonia.gr ή να κάνει χρήση των υπηρεσιών της. Οποιοσδήποτε επισκέπτεται τις σελίδες της παρούσας διαδικτυακής πύλης ή κάνει χρήση των υπηρεσιών της είτε για λογαριασμό του είτε για λογαριασμό τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως “χρήστης”. Όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν στην διαδικτυακή πύλη logosepikinonia.gr ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, ενώ η επίσκεψη στις σελίδες και/ή η χρήση των υπηρεσιών του logosepikinonia.gr αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίοι μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Για το λόγο αυτό οι επισκέπτες παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του logosepikinonia.gr καθώς η συνεχής χρήση της διαδικτυακής πύλης συνεπάγεται ότι αποδέχονται αυτές τις αλλαγές

 

Πνευματική & Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του logosepikinonia.gr, όπως για παράδειγμα τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα σήματα αποτελούν διανοητική ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη της διαδικτυακής πύλης ή των συνεργατών του ή τρίτων φορέων οι δραστηριότητες των οποίων δημοσιεύονται στην διαδικτυακή πύλη και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του κοινοτικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Ο χρήστης που επιθυμεί να προβεί σε αξιοποίηση του περιεχομένου για λόγους πέραν της προσωπικής του ενημέρωσης, θα πρέπει προς άρση κάθε αμφιβολίας να επικοινωνήσει με τον διαχειριστή της διαδικτυακής πύλης στη διεύθυνση: logosepikinonia@gmail.com προκειμένου να λάβει πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς των δικαιωμάτων και να λάβει τη σχετική άδεια χρήσης. Μόνον ρητές έγγραφες άδειες χρήσης συγκεκριμένου περιεχομένου, χρήσης και ορισμένης χρονικής διάρκειας είναι ισχυρές.

Οι χρήστες που ενδιαφέρονται να προβούν σε δημοσίευση κάποιας επιστημονικής δημοσίευσης θα πρέπει να επικοινωνούν με τον ιδιοκτήτη της διαδικτυακής πύλης στη διεύθυνση: logosepikinonia@gmail.com

 

Ευθύνη για το παρεχόμενο τρίτων

Η διαδικτυακή πύλη logosepikinonia.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο που γίνεται δεκτό προς δημοσίευση από χρήστες. Οι χρήστες οφείλουν να μεριμνούν ώστε το περιεχόμενο που δημοσιεύουν να μην είναι παράνομο, προσβλητικό, υβριστικό, δυσφημιστικό ή ρατσιστικό, να μην παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, να μην παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα τρίτων και να είναι εν γένει σύμφωνο με την υπάρχουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.
Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης αντιληφθεί περιεχόμενο αντίθετο με τα παραπάνω, μπορεί να επικοινωνήσει με τον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας στην διεύθυνση: logosepikinonia@gmail.com προκειμένου να το αναφέρει. Το περιεχόμενο το οποίο θα υποδειχθεί με τον τρόπο αυτό θα ελεγχθεί και, αν κριθεί αναγκαίο, θα απομακρυνθεί.
Η αξιολόγηση του περιεχομένου που έχει δημοσιευθεί από τους χρήστες καθώς και η χρήση αυτού σαν πληροφορία είναι αποκλειστική υπευθυνότητα του χρήστη και ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως υπεύθυνος για την ορθότητα και τη χρησιμότητά του.

Η υποβολή εκ μέρους οποιουδήποτε χρήστη έργου, επιστημονικής γνώμης ή είδησης προς δημοσίευση στην διαδικτυακή πύλη συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης. Σε περίπτωση που εγερθούν αξιώσεις από τις ενέργειες του χρήστη εναντίων του ιδιοκτήτη της διαδικτυακής πύλης λόγω προσβολής δικαιωμάτων τρίτων ή εν γένει παραβίασης νόμου, ο χρήστης αναλαμβάνει το ρόλο δικονομικού εγγυητή σε πιθανή δικαστική διαμάχη υποχρεούμενος σε κάθε περίπτωση να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη για κάθε θετική και αποθετική του ζημία, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων.

 

Περιορισμός ευθύνης- δήλωση αποποίησης

Το Περιεχόμενο του logosepikinonia.gr δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την εξατομικευμένη (παρα)ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Ο χρήστης πρέπει να ζητάει πάντα τις συμβουλές των εξειδικευμένων θεραπευτών που τον έχουν εξετάσει ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού για οτιδήποτε αφορά σε οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα ή πάθηση. Ποτέ δεν πρέπει να παραβλέψει ιατρική ή θεραπευτική συμβουλή ή να αναβάλλει να ζητήσει τη γνώμη του ειδικευμένου επιστήμονα που τον παρακολουθεί εξαιτίας κάποιου άρθρου που διάβασε στο logosepikinonia.gr.
Οι συντελεστές του lologosepikinonia.gr δεν συστήνουν ή προτρέπουν σε συγκεκριμένες εξετάσεις, ιατρούς, προϊόντα, διεργασίες, γνώμες ή άλλες πληροφορίες που μπορεί να αναφέρονται στην Ιστοσελίδα χωρίς να έχουν εξετάσει/αξιολογήσει τον ενδιαφερόμενο. Εάν κάποιος χρήστης / επισκέπτης του logosepikinonia.gr βασιστεί σε οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από το logosepikinonia.gr, το προσωπικό του κέντρου Λόγος και Επικοινωνία, ή οποιονδήποτε εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα χωρίς να έχει προηγηθεί ατομική εξέταση του αυτό γίνεται με δική του προσωπική αποκλειστική ευθύνη.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη διαδικτυακή πύλη logosepikinonia.gr αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη του logosepikinonia.gr και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως εξατομικευμένες συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.


Το περιεχόμενο του logosepikinonia.gr διατίθεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό
Ο ιδιοκτήτης του logosepikinonia.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του logosepikinonia.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.


Ο ιδιοκτήτης του logosepikinonia.gr, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της διαδικτυακής πύλης στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, ο ιδιοκτήτης του logosepikinonia.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως δεν εγγυάται ότι η διαδικτυακή πύλη ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση το logosepikinonia.gr.

 

Προσωπικά δεδομένα

Η χρήση της διαδικτυακής πύλης Logosepikinonia.gr δεν απαιτεί τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών/ χρηστών της. Μόνο εάν οι ίδιοι εκουσίως το θελήσουν, μπορούν να παρέχουν ορισμένα στοιχεία, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας τους, προκειμένου να ενημερώνονται για ιατρικές ειδήσεις. Τα όποια στοιχεία χορηγηθούν εκουσίως από τον χρήστη, ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας δεν θα τα διαθέτει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την διαδικτυακή πύλη, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Είναι δυνατή μόνο η επεξεργασία τμήματος ή του σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών της διαδικτυακής πύλης.
Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκάστοτε διαχειριστή της διαδικτυακής πύλης προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του στη διεύθυνση: logosepikinonia@gmail.com

 

Σύνδεσμοι προς τρίτους

Η διαδικτυακή πύλη logosepikinonia.gr περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο ιδιοκτήτης του logosepikinonia.gr για το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει ούτε για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της διαδικτυακής πύλης logosepikinonia.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του logosepikinonia.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της διαδικτυακής πύλης logosepikinonia.gr από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.