Μαρτυρίες Γονέων Παιδιών

Σε ερωτήσεις:

Πως θα μπορούσαμε να βελτιωθούμε ώστε να φθάσουμε σε άριστα επίπεδα εξυπηρέτησης;

 

Ελπίζω πως εσείς ξέρετε καλύτερα . Μπράβο σας!

Κ.Μ.

 

Σε αυτό κάνετε άριστη δουλειά με αυστηρότητα επιλογής συνεργατών.

Π.Γ.

 

Δεν μπορώ να προσθέσω κάτι. Άλλωστε είμαι παλιός πελάτης και αυτό λέει πολλά.

Σ.Α.

 

Πιστεύω ότι ήδη υπάρχουν άριστα επίπεδα.

Λ.Π.

 

Ποια εκτιμάτε ότι είναι τα δυνατά μας σημεία;

 

Η ευγένεια , η ενημέρωση στον γονέα και η ταύτιση με την δυσκολία του παιδιού.

Β.Α.

 

Η συζήτηση για το παιδί.

Φ.Β.

 

Η αμεσότητα και η επικοινωνία.

Π.Κ.

 

Οι συνεργάτες σας.

Μ.Ε.

 

Η καλή προσέγγιση του παιδιού.

Τ.Γ.

 

Η συνολική αντιμετώπιση του παιδιού από την αρχή έως το τέλος.

Α.Σ.

 

Συνέπεια, ενημέρωση, το άριστα καταρτισμένο προσωπικό.

Γ.Μ.

 

Επαγγελματισμός και ανθρώπινη προσέγγιση στην δυσκολία του παιδιού.

Λ.Γ.

 

Οι θεραπευτές δείχνουν ενδιαφέρον για την δουλειά τους.

Κ.Κ.

 

Η καλή ποιότητα και οργάνωση των συνεδριών.

Α.Σ.

Η άμεση και καλή επικοινωνία με το παιδί.

Κ.Π.

 

Η γενική εικόνα των εκπροσώπων – θεραπευτών.

Π.Λ.

 

Η καλή επικοινωνία που έχει ο γονέας με τον θεραπευτή.

Γ.Θ.

 

Επικοινωνία – αμεσότητα – ειλικρίνεια – προθυμία – συνεργασία.

Β.Β.

 

Η καλή προσέγγιση που έχουν οι θεραπευτές στα παιδιά, η υπομονή και η επιμονή τους.

Σ.Μ.

 

Ποιες τακτικές μας ήταν εφαρμόσιμες στα πλαίσια της οικογένεια σας;

Ποιες δεν ήταν; Τι θα αλλάζατε;

 

Δεν ξέρω πως αλλά η κα Αθηνά έχει έναν μοναδικό τρόπο επικοινωνίας με τον Μ.

Β.Μ.

 

Αρκετές.

Γ.Π.

 

Οι τακτικές σας είναι πλήρως εφαρμόσιμες.

Β.Φ.

 

Ότι τακτική μάθαμε ήταν χρήσιμη.

Κ.Π.

 

Τα παιχνίδια.

Γ.Τ.

 

Οι τακτικές που εφαρμόστηκαν στο κέντρο σας και στο σπίτι είχαν αποτέλεσμα.

Σ.Α.

 

Οι οδηγίες που μας δίνατε μας βοήθησαν να καταλάβουμε πράγματα που δεν κάναμε η που κάναμε λάθος. Από εκεί και μετά βελτιωνόμασταν μαζί με το παιδί.

Γ.Λ.

 

Η σωστή επιλογή βιβλίων και κάποιες συμβουλές σχετικά με το παιδί.

Σ.Ε.

 

Χειρισμοί συμπεριφοράς.

Κ.Π.

 

Τι σας άρεσε πιο πολύ στην συνεργασία μας;

 

Πιστεύω ότι είστε ένα πολύ καλό θεραπευτικό κέντρο, που ωστόσο έχετε και πολύ καλούς συνεργάτες.

Μ.Σ.

 

Η ενημέρωση και η επαφή.

Φ.Γ.

 

Η κατανόηση στης δυσκολίες του παιδιού μας.

Β.Β.

 

Το αποτέλεσμα στην εξέλιξη των δυσκολιών του παιδιού μας.

Θ.Γ.

 

Γενικά η συνεργασία μας.

Κ.Α.

 

Η ενημέρωση και η πρόοδος του παιδιού μας.

Π.Λ.

 

Η προσπάθεια των θεραπευτών σας για το καλύτερο αποτέλεσμα.

Ρ.Σ.

 

Η αρχική μας επαφή ήταν αυτή που καθόρησε την απόφαση μας να επιλέξουμε το κέντρο σας. Η συνέχεια απλά επιβεβαίωσε ότι κάναμε την καλύτερη επιλογή.

Λ.Γ.

 

Από την συνεργασία μας είμαι ικανοποιημένος σε όλα τα επίπεδα.

Σ.Α.

 

Η άμεση και προσωπική επικοινωνία με τους Θεραπευτές.

Τ.Χ.