Λογοθεραπεία

Τι είναι η λογοθεραπεία;

 

Η επιστήμη της λογοθεραπείας ασχολείται με την προληπτική δράση, διάγνωση και επακόλουθη αντιμετώπιση προβλημάτων στο λόγο, την ομιλία, και τη φωνή ενός ατόμου (παιδιού ή ενήλικα). Στόχος της θεραπευτικής αυτής προσέγγισης είναι η ομαλή ένταξη του ατόμου στο σχολικό ή κοινωνικό του περιβάλλον.

 

 

 

Πότε ένα παιδί χρειάζεται λογοθεραπεία;

 

Εάν το παιδί σας αντιμετωπίζει κάποιες από τις παρακάτω δυσκολίες στη γλωσσική του ανάπτυξη, τότε καλό θα ήταν να συμβουλευτείτε έναν λογοθεραπευτή.

 

 
Επικοινωνία:
 • Το παιχνίδι του δεν συνάδει με το παιχνίδι άλλων παιδιών της ηλικίας του.
 • Δεν δείχνει δόκιμο ενδιαφέρον για τους γύρω του και την επικοινωνία τους προς εκείνο.
 • Δεν δείχνει ενδιαφέρον στο να ξεκινήσει το ίδιο συναλλαγές ή τις ξεκινά για να ικανοποιήσει αποκλειστικά ό,τι το ενδιαφέρει και μόνο.
 • Παρουσιάζει εμφανή ιδιαιτερότητα στην επικοινωνιακή του προσέγγιση και στην επικοινωνιακή χρήση του λόγου.

 

 

Λόγος:
 • Αντιμετωπίζει δυσκολίες στο σχηματισμό προτάσεων.
 • Δυσκολεύεται να περιγράψει απλά και καθημερινά γεγονότα.
 • Δεν ξεκινά συζητήσεις ή δυσκολεύεται να διατηρήσει τη ροή μιας συζήτησης.
 • Δεν μπορεί να εκφράσει αυτό που σκέφτεται με τις κατάλληλες λέξεις.
 • Δυσκολεύεται να καταλάβει προτάσεις με σύνθετη σύνταξη ή οδηγίες.

 

 

Ομιλία:
 • Δυσκολεύεται στην άρθρωση συγκεκριμένων ήχων.
 • Μπερδεύει εύκολες και γνωστές λέξεις.
 • Μπερδεύει τους ήχους μέσα σε μια λέξη.
 • Δεν έχει λεξιλόγιο αναλογικό με την ηλικία του.
 • Ψευδίζει.

 

 

Ροή Ομιλίας:
 • Δεν μπορεί να ξεκινήσει μια φράση.
 • Κολλάει σε συγκεκριμένους ήχους ή συλλαβές μιας λέξης.
 • Επιμηκύνει ήχους ή συλλαβές μιας λέξης.
 • Επαναλαμβάνει ήχους ή συλλαβές μια λέξης.
 • Παρουσιάζει τικ.

 

 

 

Γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού

 • έως 6 μηνών: το μωρό αντιδράει σε ήχους, στρέφει το κεφάλι του ή κοιτάζει προς την πηγή των ήχων, παράγει ήχους (μπεμπεδίζει).
 • έως 12 μηνών: το παιδί μπορεί να καταλάβει απλές οδηγίες, μπορεί να πει μαμά – μπαμπά, ανταποκρίνεται όταν κάποιος λέει το όνομά του.
 • έως 18 μηνών: το παιδί καταλαβαίνει απλές προτάσεις, μπορεί να ονομάσει πράγματα που του είναι γνωστά, λέει όλο και περισσότερες καινούριες λέξεις.
 • έως 2 χρόνων: το παιδί καταλαβαίνει πιο σύνθετες φράσεις και οδηγίες (Πάρε το αυτοκινητάκι και βάλτο πάνω στο κρεβάτι σου), μπορεί να σχηματίσει πολύ απλές προτάσεις με 2 και 3 λέξεις, υποβάλλει ερωτήσεις, χρησιμοποιεί πληθυντικό και προθέσεις.
 • έως 4 χρόνων: τα παιδί μιλάει καθαρά (με πιθανή αδυναμία στο -ρ- και το -σ-), σχηματίζει σωστές προτάσεις (σύνταξη και γραμματική), η ομιλία του μοιάζει αρκετά με την ομιλία ενηλίκων.

 

 

 
Ειδικά για το Λόγος και Επικοινωνία:

 

Στο κέντρο μας, παραπέμπουμε εσωτερικά στους θεραπευτές μας ανάλογα με την ατομική τους μετεκπαίδευση και εξειδίκευση και έτσι καλύπτουμε μία πολύ μεγάλη ποικιλία περιστατικών με αποτελεσματικότητα.

 

 

Διαθέτουμε πλήθος εργαλείων όπως:
 • Preschool Language School Scales
 • Renfrew Bus Story Test
 • GADS
 • Mέταφων
 • STASS
 • Preschool  and School Age CELF
 • TOPL (Test of Pragmatic Language)
 • Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Εκφρασης
 • Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου
 • ΕΑRS Medell κ.α.

 

 

Χρησιμοποιούμε πλήθος διαφορετικών μεθόδων, ανάλογα με το περιστατικό. Ενδεικτικά και μόνο:
 • MAKATON
 • Lidcombe programme
 • Pivotal Response Training
 • Floortime
 • ABA
 • PECS
 • Cued Articulation
 • Talk Tools κ.α.

 

 

Συνοπτικά, μπορούμε να διαχειριστούμε αποτελεσματικά περιστατικά ως προς:

 

Βλέπουμε παιδιά από βρέφη/μικρά νήπια έως και εφήβους είτε στο κέντρο είτε στο σπίτι, σε ατομικά και ομαδικά προγράμματα σε άμεση συνεργασία και συνέργια με τους γονείς/οικογένεια.

 

Βλέπουμε και ενήλικες για θέματα όπως ο τραυλισμός/ φωνή / ακουστική εκπαίδευση μετά από κοχλιακό στο κέντρο και κάνουμε κατ’οίκον επισκέψεις στο σπίτι για την παροχή υπηρεσιών λογοθεραπείας  μετά από εγκεφαλικό/ κρανιοεγκεφαλική κάκωση ή λόγω νευρολογικών παθήσεων.

 

Μέτρο μας η εξέλιξή σας!