Κοινωνική Προσφορά

Η ομάδα του Λόγος και Επικοινωνία δραστηριοποιείται στον τομέα της πρόληψης με τους εξής τρόπους:

 

Ενημέρωση – επικοινωνία με την κοινότητα μέσω:

 • της εφημερίδας μας Λογοβήμα
 • των φυλλαδίων μας
 • ομιλιών και σεμιναρίων
 • της ιστοσελίδας μας
 • απευθείας ενημέρωση σε όποιον μας το ζητήσει για τις συναφείς δημόσιες δομές

 

Συνεργασία με άλλους ειδικούς που ζητούν την γνώμη μας ή παρακολουθούν και εκείνοι παιδιά μας.

 • Παιδίατροι
 • ΩΡΛ
 • Αναπτυξιολόγοι
 • Παιδονευρολόγοι κ.α.

 

Επικοινωνία με σχολεία:

 • για παιδιά που παρακολουθούμε στον χώρο μας
 • για απάντηση διερευνητικών ερωτήσεων από εκπαιδευτικούς

 

Προληπτικοί Ανιχνευτικοί Έλεγχοι Λόγου, Έργου, Μάθησης

Σε συνεργασία με νηπιαγωγεία υλοποιούμε προγράμματα ανιχνευτικού ελέγχου σε παιδιά ηλικίας 3-6 ετών.

 

Ελέγχονται:

 • Συνολική επικοινωνιακή και γλωσσική εξέλιξη του παιδιού.
 • Γνωστικές ικανότητες.
 • Προσοχή και οργάνωση του παιδιού.
 • Αισθητηριακό προφίλ.

 

Στόχοι:

 • Συστηματική καταγραφή της εξέλιξης των παιδιών ως προς τον λόγο, έργο, μάθηση.
 • Εντοπισμός παιδιών με αργή εξέλιξη/πιθανές δυσκολίες.
 • Διατύπωση ακριβούς πρότασης παρέμβασης όπου αυτή κρίνεται αναγκαία.
 • Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για τις απαραίτητες προσαρμογές του παιδαγωγικού πλαισίου.

 

Το Λόγος και Επικοινωνία έχει βραβευθεί για την εθελοντική του προσφορά από το Χαμόγελο του Παιδιού.

 

Αφιλοκερδώς έχουν προσφερθεί αξιολογητικές/ θεραπευτικές συνεδρίες στο Κέντρο Βρεφών ΜΗΤΕΡΑ και στον Δημοτικό Σταθμό Κοινωνικής Μέριμνας Πετρούπολης.