Διασφάλιση Ποιότητας

Το Λόγος και Επικοινωνία έχει πιστοποιηθεί με ΙSO 9001: 2000 στο παρελθόν και διαθέτει ένα οργανωμένο πλέγμα μηχανισμών αυτοελέγχου και αυτοβελτίωσης όπως είναι οι εποπτείες, η μέτρηση της απoτελεσματικότητας των θεραπευτών, τα ερωτηματολόγια και οι συνεντεύξεις ικανοποίησης με τους γονείς.

 

Πάνω από όλα, απόδειξη της ποιότητας της εργασίας μας είναι ότι δουλεύουμε σε ένα πλαίσιο κοινωνικής δικτύωσης λόγω του μεγάλου αριθμού ευχαριστημένων οικογενειών στα χρόνια που έχουν περάσει.