Προγράμματα μέσω Η/Υ

Διαθέτουμε πλήρη εξοπλισμό Η/Υ και μία πολύ ενημερωμένη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη. Χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα προγράμματα Η/Υ ώστε να μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες λογοθεραπείας μέσω skype και σε παιδιά που είναι μακριά μας αρκεί αυτή η μέθοδος παρέμβασης μπορεί να είναι αποτελεσματική μαζί τους.

 

Παράλληλα, ενημερωνόμαστε διαρκώς σχετικά με παιχνίδια και βιβλία ώστε να μπορούμε να αγκαλιάσουμε τα παιδιά μέσα από δραστηριότητες που τα κινητοποιούν. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να μπορούμε να προτείνουμε ευχάριστες και σωστά στοχευμένες δραστηριότητες για το σπίτι γενικότερα.