Ομαδικά Προγράμματα
Left_quote

Η καλύτερη επένδυση για την πορεία μας είναι ο ίδιος μας ο εαυτός, η σωματική αλλά και ψυχική μας υγεία, η ικανότητά μας να επικοινωνούμε, η ικανότητά μας να ορίζουμε το μέλλον μας...

Σοφία Βαγενά

Λογοθεραπεύτρια.

Παιδιών

 

Οι θεραπευτικές ομάδες παιδιών είναι κάτι που εφαρμόσθηκε σχεδόν από την αρχή της λειτουργίας του Λόγος και Επικοινωνία και έχει μετεξελιχθεί μαζί του. Ξεκίνησαν ως ομάδες γενίκευσης στο τμήμα της λογοθεραπείας και τώρα έχουν εξελιχθεί και εξειδικευθεί ώστε να καλύπτουν και τους στόχους άλλων θεραπευτικών ειδικοτήτων αλλά και στο να είναι πολύ συγκεκριμένες στο προφίλ των παιδιών και στους στόχους που η κάθε μία τους έχει.

 

Κάθε σχολικό έτος, οι θεραπευτικές ομάδες προτείνονται μέσα στις πρώτες επιστημονικές υποομάδες και στην διευρυμένη διεπιστημονική ομάδα βάσει ομαδοποίησης των παιδιών μας με κριτήριο τις σημαντικότερες ανάγκες τους. Μέχρι στιγμής, πολύ σημαντικές για την βελτίωση των παιδιών έχουν κριθεί ομάδες όπως:

  • Η ομάδα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων.
  • Η ομάδα παιδιών με λεκτική δυσπραξία.
  • Η ομάδα σχολικής ετοιμότητας για παιδιά νηπίου.
  • Οι ομάδες παιδιών και εφήβων με δυσκολίες ροής (ρυθμού) στην ομιλία.

Όπως σε όλα τα θεραπευτικά μας προγράμματα, οι συνεργάτες μας σχεδιάζουν το πλάνο και τους στόχους της κάθε ομάδας, κρατούν αναλυτικές σημειώσεις και μετρούν την αποτελεσματικότητα της παρέμβασής τους με δομημένες δραστηριότητες/συγκεκριμένα αξιολογητικά εργαλεία στην αρχή και στο πέρας τους.

 

 

 

Γονέων

 

Ομάδες γονέων έχουν διεξαχθεί σε συστηματική βάση και διακρίνονται σε ομάδες ανοιχτού σεμιναριακού τύπου και σε κλειστές ψυχοθεραπευτικού τύπου.

 

Στις αρχές κάθε σχολικής χρονιάς, η διεπιστημονική ομάδα προτείνει την θεματολογία των ομάδων γονέων με βάση την ανατροφοδότηση των θεραπευτών από τους ίδιους τους γονείς. Το σχετικό πρόγραμμα ανακοινώνεται στους γονείς μέσω της γραμματείας.

 

Η προτεινόμενη θεματολογία έχει συνήθως άξονες θέματα πειθαρχίας – οριοθέτησης, μελέτης στο σπίτι, σχέσεων μεταξύ αδελφών, συμπεριφοράς στο σχολείο κ.α.